Dokumentacje z zakresu ochrony środowiska

WSZYSTKIE REFERENCJE

Wnioski i uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.

 • Budowa hali z przeznaczeniem na działalność hurtową wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi oraz tow. Infrastrukturą we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.4.2017.JK
 • Budowa hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo -produkcyjną wraz z tow. Infrastrukturą we wsi Moszna Parcela w gminie Brwinów dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OSR.6220.1.2017
 • Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo– administracyjnymi z towarzszącą infrastrukturą w tym zespołami parkingów we wsi Natolin, Gmina Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚ.6220.52.2016.ŁK.7
 • Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 Mpa zasilającego stację gazową redukcyjno-pomiarową w Sokołowie na terenie gminy Michałowice, znak sprawy: GK.6220.14.2015
 • Budowa i użytkowanie płyty rekultywacyjnej do czyszczenia gleby i ziemi oraz zbieranie odpadów w Myszkowie, znak sprawy: OK.6220.13.2015D.MD
 • Wydobycie, odbiór i przerób odpadów odlewniczych znajdujących się na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, znak sprawy: RU.6220.5.2014
 • Zabudowa zespołów urządzenia elektrotermicznego z dwutyglowym piecem indukcyjnym 2 x PIT- 500a/ŻL/ST wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Zakładów Mechanicznych w Mikołowie – znak: BGO.6220.15.7.2012.AO
 • Uruchomienie punktu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów w Chorzowie, znak sprawy: OS-6220/35/D/2015/AK
 • Budowa Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych z wdrożeniem innowacyjnej technologii AKPO-VIG (Automatyczne Kompozytowanie Paliw Alternatywnych) w Myszkowie, znak sprawy: OK.6220.34.8.2011/2012
 • Sortowanie makulatury i tworzyw sztucznych wraz z punktem zbierania oraz zakładem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki, znak sprawy: WOŚiR.6220.1.11.2013
 • Uruchomienie linii do odzysku odpadów pochodzenia remontowego (gruzu budowlanego) oraz ziemi z wykopów w Będzinie znak sprawy: WKŚ. 6220.1.000005.2012
 • Budowa hal z przeznaczeniem na działalność hurtową (bez sprzedaży detalicznej) -produkcyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Dystrybucyjnego znak sprawy: WOŚIR 6220.1.25.6.2016
 • Budowa hali z przeznaczeniem na działalność hurtową wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz tow. Infrastrukturą we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.39.2016.JK(19)
 • Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo – administracyjnymi, magazynem zewnętrznym oraz tow. Infrastrukturą we wsi Natolin, Gmina Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Dystrybucyjnego, znak sprawy: OŚ.6220.59.2016.ŁK.7
 • Budowa hal usługowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Emilianów, gm. Radzymin – wariant 1 – Centrum Logistyczne, znak sprawy: WOOŚ-I.4240.1570.2016.OŁN.4
 • Budowa hal z przeznaczeniem na działalność hurtową (bez sprzedaży detalicznej) – produkcyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Dystrybucyjnego, znak: WOŚiR.6220.1.32.2016
 • Budowa hal usługowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Emilianów, gm. Radzymin – wariant 2 – Centrum Dystrybucyjne, znak sprawy: WOOŚ-I.4240.1564.2016.OŁN.4
 • Budowa hali z przeznaczeniem na działalność magazynowo -produkcyjną wraz z zapleczem biurowo – administracyjnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w tym zespołami parkingów we wsi Chlebnia, Gmina Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚ.6220.58.2016.ŁK.7
 • Budowa hal magazynowo – produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo– administracyjnymi z towarzszącą infrastrukturą we wsi Chlebnia gm. Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Dystrybucyjnego znak sprawy: OŚ.6220.62.2016.ŁK.8/li>
 • Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w Pruszkowie ul. Traktowa dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OSO.6220.46.2016
 • Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą w Pruszkowie ul. Błońska dla Centrum Dystrybucyjnego, znak sprawy: OSO.6220.57.2016
 • Budowa hal magazynowo – produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: WOŚIR 6220.1.20.6.2016
 • Budowa hali magazynowo – produkcyjnej z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołem parkingów we wsi Urzut, gm. Nadarzyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: ROŚ.6220.22.2016.KP
 • Budowa hali magazynowo – produkcyjnej we wsi Wolica, Gmina Nadarzyn dla Centrum Dystrybucyjnego, znak sprawy: ROŚ.6220.21.2016.KP.9
 • Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym wraz z tow. Infrastrukturą w tym zespołami parkingów w Sokołowie, znak sprawy: GK.6220.04.2015
 • Budowa hal z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym oraz tow. Infrastrukturą we wsi Wypędy, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.32.2016.JK(26)
 • Budowa hali z przeznaczeniem na działalność hurtową (bez sprzedaży detalicznej) -produkcyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Logistycznego znak sprawy: WOŚIR 6220.1.24.6.2016
 • Budowa hal z przeznaczeniem na działalność hurtową wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz tow. Infrastrukturą we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn dla Centrum Dystrybucyjnego, znak sprawy: OŚGK.6220.52.2016.JK (5)
 • Budowa hal magazynowo – produkcyjnych wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów we wsi Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: WOŚIR 6220.1.21.6.2016

Wnioski i uzyskane pozwolenia sektorowe oraz pozwolenia zintegrowane

 • pozwolenie zintegrowane – instalacja do produkcji pianki poliuretanowej, zlokalizowana w Myszkowie, znak sprawy: OS PZ.7222.00050.2016
 • pozwolenie zintegrowane – instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowana w Myszkowie, znak sprawy: OS PZ.7222.00051.2016
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzącego z terenu Centrum Motoryzacyjnego, zlokalizowanego w Katowicach, znak: KŚ-III.6341.59.2016.IP
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w Gdańsku – WŚ.III.6341.95.2015.IW
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Myszkowie, znak sprawy: Cz.OS.GO.7221.33.2014
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych w zakładzie zlokalizowanym w Myszkowie, znak sprawy: Cz.OS.GO.7244.011.2014
 • pozwolenie na wprowadzenie pyłów lub gazów do powietrza z instalacji emitującej lotne związki organiczne znajdującej się na terenie zaplecza samochodowego AUDI w Gdańsku, znak sprawy: WŚ-I.6225.16.2011
 • zezwolenie na przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbieranie odpadów na terenie Zakładu w miejscowości Konotopa, znak sprawy: PŚ-IV.7244.2.2014.PS
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji, eksploatowanej na terenie salonu samochodowego i myjni w Falentach – PEUGEOT- znak: WŚ.6224.1.2015.MR
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych w Warszawie – BMW – znak: OŚ-III-W.6341.251.2014.MBA
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej w Warszawie – BMW, znak: OŚ-II-WE-BG/7642/22/10788/05
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni pojazdów marki MERCEDES w Poznaniu, znak: OS.I.6341.3.47.2013
 • zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów w Chorzowie, znak sprawy: OS-6233/35/D/2015/AK
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z obiektu serwisu pojazdów samochodowych MERCEDES w Piasecznie, znak: ŚRL. 6341.108.2014.DR
 • pozwolenie wodnoprawne na wspólne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w dwóch myjniach samochodowych marki MERCEDES oraz PEUGEOT zlokalizowanych w Falentach, znak: WŚ.6341.202.2014.MWL
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (mieszanina ścieków technologicznych) pochodzących z terenu Centrum Motoryzacyjnego, zlokalizowanego w Katowicach – BMW-MINI, PEUGEOT- KŚ-III.6341.59.2016.IP
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektów usługowych, zlokalizowanych w Falentach, znak: WIŚ-Ś.6341.37.2015.MR
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji znajdującej się na terenie zakładu zlokalizowanego w Falentach – PEUGOT- znak: WŚ.6220.18.2014.AO
 • zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację w Gdańsku– SKODA – znak: WŚ-I-6225.16.2016.339911
 • zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów niebezpiecznych poza instalacjami i urządzeniami dla Przedsiębiorstwa Przerobu Odpadów w Myszkowie, znak sprawy: OŚR.6233.10.2012
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji zlokalizowanej w Poznaniu – MERCEDES, znak: OS-II.6225.1.2012
 • zezwolenie na zbieranie opadów w miejscowości Konotopa, znak sprawy: OŚ.6233.35.2011
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z instalacji w salonie samochodowym z serwisem i infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach –- PEUGOT – KŚ.-III.6225.9.2012.MC